EtusivuTuotehakuTuoteluetteloAlennuskoriOstoskoriToimitusehdotTietoa tuotteistain English

Asiantuntijaksi oppiminen

Tutkimusohjelman lähtökohdat
Remes Pirkko (toim.)

ESIPUHE

Vuoden 1994 alusta alkoi Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksessa kokoontua ryhmä tutkijoita tarkoituksella selvittää mahdollisuudet yhteisen tutkimushankkeen käynnistämiseksi aihealueelta ”asiantuntijuus”. Tarkoituksena oli yhdistää ryhmän jäsenten aikaisempi korkean asteen ja ammatillista koulutusta sekä työelämää koskeva tutkimuskokemus toisiinsa yhteisen hankkeen aloittamiseksi. Tämä raportti, joka samalla on tutkimussuunnitelman perustelu, kuvaa ryhmän alustavaa käsitystä siitä, mitä asiantuntijuudella voidaan ymmärtää yhteiskunnallisen muutoksen oloissa, ja miten sitä ryhmän nykyarvion mukaan tullaan metodologisesti lähestymään.

Ryhmä antoi suunnitelmalle nimen ”Asiantuntijaksi oppiminen”, joka kuvaa asiantuntijuutta dynaamisena prosessina. Asiantuntijaksi ei synnytä, vaan siihen kasvetaan, mutta kasvaminen voi saada henkilöstä ja alasta riippuen vaihtelevia, jopa ristiriitaisia muotoja. Koulutuksen merkitys on tältä kannalta katsoen erityisen kiinnostava kysymys. Samaa voidaan sanoa myös asiantuntijuuden käyttöympäristöstä eli työelämän piirteistä.

Tämä esitys laadittiin alun perin KTL:n johtokunnan käsittelyä varten, koska vuodesta 1994 kaikkien uudelleen organisoidun laitoksen tutkimusryhmien tuli näin tehdä. Ryhmä totesi kuitenkin tekstin valmistuttua, että sitä varten koottu ajankohtainen tieto saattaisi kiinnostaa muitakin alueella toimivia tutkijoita ja olla tästä syystä julkaisemisen arvoinen.

Raportti on valmistunut ryhmän yhteisen kirjoittamisen tuloksena siten, että yleispiirteittäin disposition hyväksymisen jälkeen eri henkilöt kirjoittivat yhden tai useampia alalukuja, jotka sitten sovitettiin toisiinsa. Kommentoinnin jälkeen näin koostettu versio editoitiin lopulliseksi raportiksi. Suunnitelman valmistumisen eri vaiheissa käsikirjoitusta ovat kommentoineet Annikki Järvinen, Kaisa Kautto-Koivula, Eero Ropo ja Tapio Vaherva. Kiitämme saamastamme asiantuntevasta ja hyödyllisestä palautteesta.

Jyväskylässä 14. tammikuuta 1995

Juhani Kirjonen, professori
tutkimusryhmän johtaja

Työpapereita -sarja 01

Julkaisuvuosi: 1995 | Laajuus: 54 sivua | ISBN: 951-34-0494-3 | Tuotekoodi: F001

Hinta: 8,00 euroa

Takaisin


Sähköpostilla:
myynti@jyu.fi
Puh. 040 805 3825

Avoimen tiedon keskus, OSC
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisut
Koulutuksen arviointineuvoston julkaisut
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen julkaisut
Julkaisu- ja viestintätiimi
Haluatko tietoa uusimmista tutkimustuloksista?

Tulosta sivu Palaute Koulutuksen tutkimuslaitoksen sivuille Jyväskylän yliopiston sivuille